Harapest påvist i Engerdaln

Bjørn Lillestu meldte fra om en død voksen hara som ble funnet i nærheten av fotballstadion på Heggeriset i starten av elgjakta. Haran blei sendt til veterinærinstituttet for obduksjon og det er nå konkludert med at haran var smitta av harapest. Harapest eller tularemi som det heter er nesten 100% dødelig hos hara. Finner man død hara eller man under harajakt opplever harer som oppfører seg unormalt eller hunden tar haran er det viktig å ta noen forholdsregler for å unngå å bli smitta. Slike harar er det best å grave ned og være forsiktig med berøring av de døde harane. Har hund tatt Haran er det ikke lurt å la hunden sleike deg i ansiktet etterpå. Hundene tåler harapest bra, men kan bli litt sjuke i fra 2 til 5 dager om dem blir smitta. Mennesker som blir smitta trenger behandling med antibiotika. Utbrudd av harapest følger gjerne smågnagersyklusene, når det er en økning i smågnagerbestandene vil også antall tilfeller av harapest øke, da også smågnagerne er en smittekilde. For den som er samboer med en ivrig harajeger er det betryggende å vite at Tularemi ikke smitter fra person til person og en hyggelig dag i haraskogen kan avsluttes med en enda hyggeligere kveld i heimen...

Gasta Design