Dagens elgfall

På statsallmenninga er det felt 2 elger i dag. Skjærbekkdalen ei ku og Løvåsen nord ei fjorku. På viltstellområde I har Røteigen fått en 13 tagger okse og Lillestu har fått tilleggsdyret som blei en piggokse. Steinar Kalsveen sendte over fint bilde av skytter med følgende tekst: Her er bildet av 13 taggeren som ble felt i Rølia på viltstellområdet 1.  Den ble felt av Mette Foss (18) som har sittførste år som jeger på post alene med våpen og skjøtt sin første elg en stor og fin okse på 13 tagger som kom i gang los for Øst laikaen Qubik. Mette har vært med på jakt i mange år og 2 år på opplæringsjakt og i dag lykktes hun med den store drømen til alle elgjegere å felle stor oksen

Gasta Design