Forvaltningsplan for Gutulia.

Foto: Henriette B. Kildahl ID:220

Foto: Henriette B. Kildahl ID:220

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia har statrete arbeidet med å lage en forvalntingsplan for Gutulia. I forbindelse med oppstarten av dette arbeidet ønsker de innspill fra alle berørete parter. I en slik prosess mener nasjonalparkstyret at det er viktig med en bred og lokal medvirkning, slik at relevante innspill om bruk, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging m.m. blir behandlet i prosessen. Alle som har innspill nå i oppstartsfasen er velkommen til å gi disse til: Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia, Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim innen 15. oktober. Du kan lese mer om dette på Nasjonalparkstyrets hjemmeside.  

Gasta Design