Ei ukes elgjakt over

I dag skøyt Valdaln denne elgoksen med knekt gevir på høyre sida og et øye som ikke så bra ut. Oksen hadde to tagger på andre sia og var nok plaga av dette øyet hvor den nok var helt blind og hadde vanskelig for å se jegerne som kom snikende. Første uka av elgjakta er ferdig og det er skyti 67 elger av en kvote på 139. På samme tid i fjor var det felt 58 elger etter ei ukes jakt. På Viltstellområde 1 er det felt 17 elg mot 20 på samme tid i fjor og på område 2 er det felt 10 elg mot 15 i fjor etter ei ukes jakt. I dag er det i tillegg til oksen på Valdaln felt en 3 tagger okse i Svartåsen. Galtåsen sør, Hovdlia og Løvåsen sør har skyti ku. Snertnesset og Kastflolia har skyti fjorku og Lillebo en kalv. På den private delen har Rødaln skyti en fjorokse og Hullbekkjølen en kalv. 

Felt elg statsallmenninga.
Felt elg vilt 1 og 2  

Gasta Design