Forskjellen på viltstellområde 1,2 og 3.

Foto: Arkiv ID:230

Foto: Arkiv ID:230

Vi har fått tilbakemeldinger på at det er litt forvirrende med viltstellområde 1,2 og 3 og hva som er statallmenningen av dette. I tillegg opperer vi med Engerdal Grunneierforening og Heggeriset Hylleråsen Viltstellområde. Vi har full forståelse for at dette kan være litt vanskelig å holde oversikten på, derfor skal jeg prøve å komme med en liten oppklaring her:

Viltstellområde 1 og 2 er de private områdene sør i kommunen. Viltstellområde 1 administreres av Heggeriset Hylleråsen viltstellområde. Viltstellområde 2 administreres av Engerdal Grunneierforening. Viltstellområde 3 er statsallmenningen som administreres av Engerdal Fjellstyre.

Men for å gjøre forvirringen komplett nå da, så kjøper både Heggeriset Hylleråsen viltstellområde og Engerdal Grunneierforening tjenester av Engerdal Fjellstyre. Det vil si at for Heggeriset Hylleråsen viltstellområde så administrerer Fjellstyret nå salget av jakt og fiskekort, samt at vi informerer om det som skjer på dette viltstellområde på hjemmesiden vår. Så henvendelser om kjøp av jakt og fiskekort på viltstellområde 1 (Heggeriset Hylleråsen viltstellområde) skjer nå via Fjellstyret. Men det er fortsatt de selv som fatter vedtak og bestemmer hvordan det skal være, baglimit, antall jaktkort som skal selges, priser osv.

For viltstellområde 2 (Engerdal Grunneierforening) så informerer vi kun om det som skjer der via vår hjemmeside, alt annet administrerer de selv.

Vi har desverre ikke noe godt kart som viser disse grensene i detalj. Men vi håper forøvrig at vi kan få på plass en digital zoombar kartløsning som viser, ikke bare disse grensene, men også andre grenser vi bruker i ulike sammenhenger, en gang i nærmeste fremtid.

På kartdelen i fiskeguiden kan man hvertfall se statsallmenningsgrensen, så jeg linker til den her.

Håper dette var litt oppklarende.

Gasta Design