Fjellstyremøte 26 april.

Foto: Jan Nordvålen ID:372

Foto: Jan Nordvålen ID:372

Det er klart for nytt fjellstyremøte den 26 april kl 19:00 på Skrivargarden på Drevsjø. En rikholdig sakliste denne gang der bl.a. fjellstyret skal avgi uttalelse i forbindelse med konsesjon for oppdrett av hjort på to forskjellige gårder på allmenningen og behandle opplegget for elgjakta til høsten. Videre skal fjellstyret behandle regnskap og årsmelding for 2015. Innkalling og saksframlegg kan du lese under knappen styrearbeid på denne siden.

Protokollen fra fjellstyremøte den 14 april er også klar og ligger tilgjengelig på samme sted.

Gasta Design