2015 - et regnskapsmessig godt år for fjellstyret.

Foto: Arkiv. ID:373

Foto: Arkiv. ID:373

På neste fjellstyremøte den 26 april vil regnskap og forslag til årsmelding for virksomhetsåret 2015 legges fram for fjellstyret. 2015 ble et godt år regnskapsmessig for fjellstyret. Tallene viser et netto overskudd til fjellkassa etter utbetalte bidrag på nesten kr 183 000,-. Fjellstyret har i flere år tæret litt på oppspart kapital, men så er altså ikke tilfellet i 2015. Det økonomiske resultatet skyldes at fjellstyret har hatt høyere inntekter enn forventet i budsjettet. Av fjellstyrets inntekter utgjør inntektene fra fiskekortsalget over 1/3, og det er solgt 8461 fiskekort i 2015, noe vi er rimelig godt fornøyd med. I tillegg har tjenestesalget økt og vi har mottatt et hyggelig utbytte fra Rendalen Renselskap som vi ikke hadde budsjettert med. Dette og flere andre forhold gjør at våre inntekter ble høyere enn budsjettert. Samtidig har vi holdt en streng disiplin i forhold til kostnadene som en følge av veldig høy kostnadsøkning i 2014. Dette gjør at fjellstyret i 2015 hadde et årsresultat på kr 1040624,-. Fjellstyret vil også i år publisere sin årsmelding etterhvert. Den vil som tidligere år være spekket med interessante detaljer om vår virksomhet. Så det er noe å glede seg til.   

Gasta Design