Fjellstyremøte 17. desember

Foto: Ole Opseth ID:284

Foto: Ole Opseth ID:284

Årets siste fjellstyremøte er torsdag den 17. desember kl 10 på Skrivargarden. Tradisjon tro dreier siste møte seg i stor grad om Driftsbudsjettbudsjett og Bidragsbudsjett for 2016.  Men saklista er også lenger enn som så, og inneholder et rikt utvalg av saker som fjellstyret er i befatning med nå på tampen av året. Dette møtet er også det første møtet for det nye fjellstyret. Fjellstyret oppnevnes som kjent av kommunestyret og fjellstyrets mandatperiode følger kommunestyrets. Innkalling og saksframlegg finner du som vanlig under knappen styrearbeid. 

Gasta Design