Driftsplan for Femund- /Trysilvassdraget

Foto: Ole Opseth.

Foto: Ole Opseth.

Det pågår for tiden en prosess med å revidere Driftsplan for Femund- /Trysilvassdraget. Bak initiativet står Trysil Fellesforening for jakt og fiske, Trysil Elvelag og Engerdal Fjellstyre. Driftsplanen er et styringsdokument som rettighetshaverne er ansvarlige for og inneholder en statusdel og en tiltaksdel. Statusdelen beskriver forhold til lovverket og andre plandokumenter, områdebeskrivelse, fiskeribiologiske forhold, informasjon og tilrettelegging. Tiltaksdelen omhandler konkrete tiltak som rettighetshaver og andre interessenter ønsker å gjennomføre i planperioden.

Det ble utarbeidet en relativt omfattende driftsplan for perioden 2004 - 2012. Det er derfor på høy tid at det blir gjort en revidering. Det er spesielt forslag til ulike tiltak som fjellstyret ønsker innspill på i denne omgang. Det er derfor berammet et møte den 5 november kl 18:30 i Tune samfunnshus der alle interesserte er velkommen. Har du gode og kontrsutktive ideer så er dette rett andledning til å bidra. Skulle du være forhindret fra å komme på møtet så tar vi gjerne imot innspill på e-post: post@engerdal-fjellstyre.no

Gasta Design