Rådyr påkjørt nord for Heggeriset

Det ble påkjørt et rådyr i går efta rett nord for huset der den kjente fluebinderen Erling Sand bodde. Rådyret lå litt i grøfta før det dro til skogs, fallviltgruppa blei varsla og rykket ut. Fjorårsgeita blei støkka etter et par hundre meter på østsia av veien, den dro da tilbake over veien og vadet over Engeråa. Vi fulgte på med sporhund og lys og fikk avliva rådyret som hadde fått en hard smell av bilen. 

Har fått et bilde av Thomas Skogly av den bilen som kjørte på ei elgku i Sømådalen. 

Gasta Design