Dags- og ukeskvote for rype og skogsfugl.

Det nærmer seg jaktstart for småvilt. De heldige fuglejegere som har kort er nå mer enn klare til jaktstart 10 september. Det er derfor på sin plass å opplyse om de fangstbegrensinger som gjelder. Fjellstyret har i møte den 27 august vedtatt følgende dags- og ukeskvoter for rype og skogsfugl: 2 ryper pr jeger pr dag som dagskvote og 4 ryper pr jeger som ukeskvote. For skogsfugl gjelder dagskvoter på 2 skogsfugl pr jeger pr dag og 4 skogsfugl pr jeger som ukeskvote hvorav maks en røy eller orrhøne. 

Samtidig ble det vedtatt at fjellstyret ikke kommer til å åpne for ytterligere kortsalg for rype og skogsfugl senere i høst. Vedtaket bunner i takseringsresultatene som viser at den på forhånd forventede oppgangen i bestanden ikke riktig slo til. 

Gasta Design