Blakksjøen ferdigfisket

Foto: Tore Stengrundet

Foto: Tore Stengrundet

Så var Blakksjøen ferdigfisket med finmaskede garn for denne gang. Kanskje må det ytterligere tiltak til for at den skal nå fordums storhet og bli breddfull av kilosrøye, men årets tynningsfiske viser i alle fall positive tendenser. Totalt ga 349 garnnetter (12-18 mm) en fangst på 3641 røyer og 140,57 kg. Er du en hoderegningens Usain Bolt, ser du raskt at dette gir en såpass beskjeden gjennomsnittsvekt som 39 g, altså nøyaktig det samme som for to år siden. Men her må en ta med i betraktningene at garn med slike maskevidder fisker svært selektivt og at det denne gangen ble sluppet tilbake et gledelig antall større røye på opp til 600 g. Bildet til høyre viser sommervikar Gaute Lundeberg Aas, som etter å ha deltatt i utlegging, opptagning og øvrig betjening av samtlige 349 garn, har høstet verdifull erfaring i garnfiskets kunster.

Fangst
Tabell

Gasta Design