Betinget skadefelling på 5 ulver i region 4 og 5

Rovviltnemndene i region 4 og region 5 hadde møte 22. mai og bestemte en betinget skadefelling av 5 ulv for å forbygge betydelige skader på husdyr og tamrein i perioden 1.6.2014-15.2.2015. Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner som kan oppstå på husdyr eller tamrein, og skal rette seg mot bestemte individer. Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven kapittel VI, senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Les hele vedtaket her

Gasta Design