Betinget skadefelling på 4 jerver, 3 bjørner og 2 gauper i region 5

Rovviltnemda i region 5 (Hedmark) hadde møte 22. mai om betinget skadefelling av jerv, bjørn og gaupe. Nemnda vedtok en kvote på fire jerver for skadefelling i perioden 1.6.2014 til 15.2.2015. For bjørn og gaupe anser nemnda at bestanden ligger under det regionale bestandsmålet for Hedmark og at nemnda ikke har myndighet til å fatte vedtak om kvote for skadefelling. Rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet til å fatte et vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe i Hedmark i perioden 1.6.2014 til 15.2.2015. Nemnda anbefaler en kvote på to gauper. Rovviltnemnda anmoder også Miljødirektoratet om å fatte et vedtak om kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i Hedmark i perioden 1.6.2014 til 1.11.2014. Rovviltnemnda anmoder Miljødirektoratet om å åpne for lisensfelling av brunbjørn i Hedmark på eventuell gjenværende skadefellingskvote til høsten. Nemnda anser at det maksimalt kan felles fire brunbjørner totalt ved skadefelling og lisensfelling i Hedmark. Nemnda anbefaler en kvote på fire brunbjørner. og anbefaler at lisensfellingsområdet for bjørn avgrenses til grønn sone, samt blå sone vest for Glomma i Stor-Elvdal. Les hele vedtaket her 

Gasta Design