Vis hensyn til viltet!

Med de snømengdene som er nå, og i kombinasjon med streng kulde så er det mange dyr som sliter for tida. I motsetning til de omkringliggende kommunene er det ikke innført ekstraordinær båndtvang i Engerdal. Det tillegger allikevel hundeeier et stort ansvar for å ha hunden under kontroll.

Det er så marginale forhold for kanskje spesielt rådyr nå, så det kan faktisk være dødsdommen å bli jagd av en hund nå. Så ta ansvar og vis hensyn til viltet. Dessverre så er det i utgangspunktet ikke lov å fóre hjortevilt på grunn av fare for spredning av skrantesyke. Det er imidlertid åpnet for å gi dispensasjon for nødfóring. Det er gitt en del dispensasjoner allerede, men det er fortsatt mulig å søke kommunen/mattilsynet da søknadene blir fortløpende behandlet. Det er tidligere lagt ut info om dette på fjellstyrets hjemmesider, og på kommunens hjemmeside.

Den liggende elgen på bildet under er en voksen okse som var helt utmattet, og lå like ved veien ved Snerta for en stund siden. Den ble besluttet avlivet.

Foto. Jan Nordvålen

 

Jan Nordvålen