Vinn fiskeutstyr for over 12000 kroner!

Foto: Ole Opseth.

Foto: Ole Opseth.

Fishspot gjennomfører en web-basert brukerundersøkelse om fisket i bl.a. Engerdal. Undersøkelsen er et samarbeid med NINA. Hensikten er bl.a. å belyse betydningen av sportsfiske i området. For fjellstyrets del er denne type undersøkelse viktig for å få et bra bilde av hva fiskerne ønsker og mener om fisket i Engerdal. Har du besøkt Engerdal i sommer og kjøpt fiskekort så vil vi at du besvarer undersøkelsen. Undersøkelsen finner du her:http://fishspot.no. 

Gasta Design