Viltpåkjørsler Engerdaln siste 4 åra

Foto: xxx ID:539

Foto: xxx ID:539

Det er en del påkjørsler av elg og rådyr i Engerdal og Eskil Herfindal som jobber med slike saker i kommunen har sett på hvor de mest utsatte strekningene er, for henholdsvis elg og rådyr. Eskil har sett på de 4 siste årene og det er helt klart enkelte strekninger som skiller seg ut. Elgen er mest utsatt for påkjørsler rundt Engerdalssetra som bildet til venstre viser så Engerdalssetra er et punkt det bør vurderes tiltak som skilting og rydding av kantvegetasjon. Med det glatte føret som er nå er det vanskelig å få stopp om det kommer en elg rett ut i veien og om bilen i tillegg har god fart, kan det bli en stygg smell både for bil og sjåfør. Her er en tilsvarende oversikt med rådyrpåkjørsler. Det er flere rådyr enn elg som blir påkjørt og siste rådyret ble påkjørt sør for Sølenstua om torsdagskvelden. Som man ser på kartet er det flere punkter med rådyrpåkjørsler en elg og de mest utsatte stedene ligger gjerne i nærheten av tettsteder og jorder hvor rådyra beiter. Er en vurdering om å sette ut rådyrskilt ved Engerdalssetra og fra Engerdaln og sørover for å varsle bilister om faren for rådyrpåkjørsler.   

Gasta Design