Viltpåkjørsler

Foto: Rune Risbakken. ID:582

Foto: Rune Risbakken. ID:582

Bildet til venstre viser et ihjelkjørt rådyr fra Femundsundet som ble påkjørt natt til i går. Det var en drektig geit. Det er all grunn til å minne bilister om å senke farten - det er det beste tiltaket mot viltpåkjørsler. Det som er ekstra tragisk i dette tilfellet, er at sjåføren unnlot å melde fra om ulykken, noe som er et brudd på Vegtrafikklovens § 12. Hendelsen er derfor rapportert til politiet. Kommunens viltansvarlige, Tommy Nygård, sier at det nå har vært to slike episoder siste tiden. For den som er i tvil om hva en skal gjøre i slike situasjoner så skal politiet kontaktes (02800) umiddelbart. Et annet viktig grep er å merke plassen der ulykken har skjedd. Dette kan gjøres ved å feste f.eks en plastpose/merkebånd på nærmeste brøytestikke eller tre intill veien der dyret forsvant (dersom det gjør det). Dette letter arbeidet til den som skal gjøre ettersøket. I Engerdal er det følgende personer som gjør ettersøk etter trafikkskadd vilt: Tommy Nygård ( Leder i Fallviltgruppa tel 400 24 901), Eskil Herfindal (tel 950 37 524), Odd Sømåen (tel 909 88 491) og Terje Stolt (tel 959 81 813).

Gasta Design