Villsvin i nærheten av grensa

Foto: Arvid Arvidsson ID:303

Foto: Arvid Arvidsson ID:303

 

I høst ble det observert villsvin på svensk side i nærheten av Valldalsbygget. Såvidt oss bekjent har det ikke vært noen observasjoner utover vinteren, så man antok at det hadde fjernet seg eller blitt skutt. Men neida, nå er det sett spor etter ett villsvin i samme området. Det har holdt seg i et område ca 2-3 km fra norskegrensa mellom Valldalen og Storsätern. Så det er nok ikke utenkelig at det kan gjøre seg en sving inn på norsk side også. Vi tar gjerne i mot meldinger hvis noen observerer noe man mistenker kan være sportegn etter villsvin, evt synsobservasjoner av sjølve villsvinet. I Sverige finnes det en nokså stor bestand av villsvin, og det blir skutt ca 80000 dyr i året. Betydelig fler enn antall skutte elg. I Norge er det tillatt å jakte villsvin året rundt, siden denne arten egentlig ikke hører hjemme her lenger. Arten står derfor også oppført på norsk svarteliste, men mange mener også at villsvinet godt kan bli en del av norsk fauna igjen.      Bildet til venstre viser hvordan den har gravd og rotet i jorda. Fotspor

Gasta Design