Vi minner om båndtvangen

Foto: Jan Nordvålen ID:61

Foto: Jan Nordvålen ID:61

Vi har passert 1. april, og fjellstyret minner igjen om at det i tiden 1. april til 20. august er generell båndtvang. Dette gjelder for alle typer hunder og loven er absolutt. For den som vil lese mer kan kikke på Hundeloven. Vi henstiller også folk som ferdes med hund/hundespann i reindriftsområder til å ta særskilt hensyn til reinen nå. La reinen passere på god avstand, eller velg en annen vei. Reindriftslovens § 65 sier bla. dette: De som ferdes i område hvor rein beiter, plikter å vise hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under beiting, flytting mv. Særlig hensyn skal vises i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skilling og slakting. Fortsatt god påske!

Gasta Design