Vassdragene i Hedmark friskmeldes, slutt på kalking

Foto av kalking på Korstjønna i 2012: Jan Nordvålen

Foto av kalking på Korstjønna i 2012: Jan Nordvålen

I mange år har fjellstyret drevet med kalking av sure vann på statsallmenningen i Engerdal. Dette har vært helt nødvendig for å opprettholde fiskebestander i mange vann. Nå har vi fått en gledelig beskjed fra fiskeforvalter i Hedmark, Tore Quenild, om at nå kan kalkingen avsluttes. Han skriver følgende; " Konsentrasjonenav kjemiske forbindelser i nedbøren som forårsaker forsuring av vann og vassdrag, er nå redusert til et nivå nær de naturlige bakgrunnsverdiene. Dette er en svært gledelig utvikling." Og videre; " Sett på bakgrunn av den generelle utviklingen med at sure komponenter i nedbøren nå ligger nær opp til naturtilstanden, og at vi ikke kan vente store forbedringer av vannkvaliteten i innsjøer i Hedmark fremover, har Fylkesmannen i samråd med Miljødirektoratet nå besluttet å avslutte kalkingen av vann og vassdrag i Hedmark fra og med 2014. Lokaliteter som vurderes som spesielt følsomme vil bli videreført med vannkjemiske og evt biologiske undersøkelser for å følge utviklingen. Om det skulle vise seg å være behov for en gjenopptagelse vil det være muligheter for dette"

Hele dokumentet kan leses her:

Sur nedbør - Hedmark friskmeldes

Gasta Design