Uttynningsfiske på Butjønna utført

Foto: Tore Stengrundet

Foto: Tore Stengrundet

Butjønna, høyt beliggende på det karrige snaufjellet mellom Femunden og Tufsingdalen, var opprinnelig et rent ørretvann med fisk av fin størrelse. Røya gjorde sitt inntog etter utsettinger for omking 30 år siden og fylte i mange år fint ut blant en tynn ørretbestand, men ble dessverre etter hvert så tallrik at veksten stoppet opp. Med støtte fra Femund-/Trysilvassdragets fiskefond og god hjelp av lokalkjente Tommy Berndtsson gjennomførte Engerdal fjellstyre mandag til torsdag denne uka et omfattende uttynningsfiske for å bedre forholdene. Fangsten på 3283 røyer og 126 kg (gjennomsnitsørrelse på 38 g) sier det meste om den bedrøvelige tilstanden i vannet. Ut fra nedgang i fangst per garn er det grunn til å anta at godt over halvparten av fangbar fisk i de brukte maskeviddene ble tatt ut. Sannsynligvis innebærer dette også et uttak på omkring halvparten av totalbestanden, noe som bør gi de gjenværende fiskene atskillig bedre vekstvilkår. 

Fisktelling  Tabell over fangst

Gasta Design