Søppel - igjen

Foto: Jan Nordvålen

Foto: Jan Nordvålen

På tide å vifte litt med pekefingeren igjen. Oppsynet kommer svært ofte over bålplasser der det er gjort forsøk på å brenne metall. Ølbokser er det mye av, men også poser med aluminiumsfolie inni, og hermetikkbokser og flasker. Dette er slike ting som ikke skal på bålet! Det er ikke høy nok temperatur i et vanlig bål til å brenne opp slike ting. Restene blir i beste fall liggende i aska, og sprer seg derfra ut i naturen. Dessuten, ville du lagd maten din på en slik bålplass som på bildet til høyre? Regnet ikke med det nei.. Kan det være så vanskelig å få med dette til nærmeste søppelkasse? Bål og utedoer er svært lite egnede plasser å legge igjen avfallet sitt på. Ta ansvar og bestreb deg på en så sporløs ferdsel som mulig. Da blir det så mye triveligere for alle.

Gasta Design