Uttak av to jervvalper

Foto: Bjørnar Johnsen ID:386

Foto: Bjørnar Johnsen ID:386

I forrige uke ble to jervvalper avliva nord i Sømådalen etter at miljødirektoratet hadde gjort vedtak om hiuttak av en jervyngling i det området. Vedtaket ble gjort for å forebygge mot forventa skader på sauebesetninger som går på utmarksbeite i Sålekinna og Spekedalen. Var også gitt fellingstillatelse på jervetispa, men den var ikke i hiet når valpa ble gravd ut og det ble postert ved hiet til det ble mørkt uten at tispa ble felt. Sommeren 2014 var det en jervefamilie som gjorde store skader på sauebesetingene i Sålekinna og over 70 sauer ble drept og skadet slik at de måtte avlives. I Femunsmarka ble det også gitt tillatelse til hiuttak av en jerveyngling av hensyn til kalvingsormådene for Elgå reinbeitedistrikt. Her var hiplassen i ei stor steinur og ved forsøket på hiuttak var jervene godt gjemt i steinura og berga seg på det. Ble gjort nytt forsøk i forrige uke og da hadde jervefamilien flytta fra steinura, men var lite sporsnø igjen og fant ikke igjen jervene.  

Gasta Design