Utlysning av midler fra Bidragsbudsjett 2015

Fjellstyret vedtok på møte den 15 desember 2014 et Bidragsbudsjett med regler for 2015. Rammen på budsjettet er den samme som tidligere år - kr 897 000,-. Nytt for året er at beløpet som er avsatt "Allmennyttige formål m.m." er økt i årets bidragsbudsjett fra kr 175 000,- til kr 242 000,-.

Hvilke krav som stilles til søknaden går fram av Bidragsbudsjettets regler. Ytterligere informasjon finner du også under punktet Bidragsbudsjett 2015 under fliken Fjellstyrepolitikk på denne siden.
Søknader om midler fra Bidragsbudsjettet sendes Engerdal fjellstyre senest 1 februar 2015.

Gasta Design