Ulvespor i Sømådaln.

På lørdagsmårran kom det ei lita snøbyge og det la seg litt snø på veiene, snøen forsvant i løpet av dagen. Det ble da oppdaget det vi antar er helt ferske ulvespor i veien mot Johnsgård som bildet viser. Ulven dro opp i Gloføyklia mot Gloføyken.

Sist hælj var det natoøvelse med trefninger flere plasser i Engerdaln og mye trafikk i den forbindelse, allikevel ble det skutt 7 elger på statsallmenninga, denne hælja var øvelsen over og det ble bare skutt en elg. Konklusjonen må da bli at det er mye lettere å skyte elg når det er natoøvelse i området. Det var Trolltjønnåsen som skøyt en okse i hælja. På viltstellområde 1 ble det en piggokse på Rødalslaget og da er alle laga ferdigjakta på viltstellområde 1.
Felt elg statsallmenninga
Felt elg viltstellområde 1 og 2

IMG_21691.jpg
Bjørnar Johnsen