Ulvemøkk

Foto: Bjørnar Johnsen ID:647


Foto: Bjørnar Johnsen ID:647

Var en tur til Trysil og henta ulvemøkk ved Rømogamlesætra langs Bittermarkveien. Denna møkka har liggi ei god stund og består for det meste av elghår. Det så ut til å være hår fra både elgkalv og voksen elg i møkka. Det er sendt inn dna prøve og forhåpentligvis blir det et dna-treff, men det er ofte vanskelig få dna-treff når prøven har liggi lenge ute og det i tillegg er så mye hår. Er nærliggende å tru detta kan være fra den radiomerka Fulufjelltispa som har fått 6 valper i våres. Er det noen som kommer over møkk hvor det er mistanke om at det kan være fra ulv eller bjørn er rovviltkontakt Bjørnar Johnsen veldig interessert i å få melding om dette. Ulvemøkka har en meget stram lukt og ofte kan det være hår og beinrester i møkka.   

Gasta Design