Ulv på tur i Svukuen

Foto: Bjørnar Johnsen ID:354

Foto: Bjørnar Johnsen ID:354

Olav Riseth var på vei til Kraslan på mårran i gårnår han fikk se en ulv rett ovafor Svukuriset. Som man ser av sporet har den retning mot toppen av Svuku. Ulven kom sørfra og hadde passert skytebanen ved Elgå før den dro opp i Sandtjønnvola hvor den jaga rein uten at det er funnet noen kadavere der. Fra Sandtjønnvola tok den turen forbi Svukuriset og dro opp i Svukuen over Røvolfjellet og passerte over Røa øst for Greslihåen. Det ble søkt om skadefellinga av samene, men siden ulven passerte over Røa og ut av Elgå reinbeitedistrikt er det andre tamreinområder som får problemet nå. I dag er det skodde og det vanskeliggjør leting etter eventuelle reinskadaver som kan ligge igjen etter ulvens besøk. 

Gasta Design