Uklekt rogn i Titjønna

På sommerens første tur til Kratlan i Femundsmarka var det knyttet stor spenning til hvordan det hadde gått med fjorårets utsetting av røyerogn i Titjønna. Som faste lesere kanskje husker, ble det i oktober 2017 plantet befruktet rogn i fire vibertbokser, i håp om å få i gang naturlig rekruttering i tjernene igjen. Den tidligere gode produksjonen av røye ble utradert under forsuringen på 70- 80-tallet, og etter det har bestanden bare bestått av utsatt fisk. Første forsøk med rognplanting ga dessverre ikke noe godt resultat, da alt av befruktet rogn så ut til å ha blitt ødelagt av sopp.

Rogn, Titjønna.jpg
Tore Stengrundet