Trekking av rådyrkort ferdig.

Det var stor interesse for rådyrjakt i år. Det var 44 søkere til bukkejakta som er en avlysningsjakt med 13 bukker på kvota. Fjellstyret har bestemt at maks 40 jegere kan få bukkekort og fordelinga skal være 60/40 mellom innenbygds- og utenbygdsjegere. Det var 34 innenbygds og 10 utenbygds som søkte på bukkekort, alle utenbygds får da kort og det er trekt ut 4 reserver blant innenbygds. Viktig at alle betaler kortet innen tidsfristen når regninga kommer på mail over hælja, blir ikke kortet betalt vil tilbudet gå til de på reservelista. I ordinær rådyrjakt fra 1. oktober var det 66 søkere og kvota er på 50 dyr, det skal da tildeles 30 kort til innenbygds og 20 kort til utenbygds. Det var 36 innenbygds søkere og 30 utenbygds.

Tildelte bukkekort med reserveliste

Tildelte kort ordinær rådyrjakt

Foto: Bjørnar Johnsen

Foto: Bjørnar Johnsen

Bjørnar Johnsen