Tildeling av bukkejakt og ordinær rådyrjakt 2018 på statsallmenningen

For 2018 var det 40 bukkekort tilgjengelig. Det var 40 søkere, det vil si at vi slapp trekning og at alle kort er utsolgt.

Den ordinære rådyrjakta hadde 50 tilgjengelige kort. Det var 42 søkere. Det vil si at det er 8 kort ledig på ordinær rådyrjakt som selges fortløpende.

Tildelte kort på bukkejakt og ordinær rådyrjakt på statsallmenningen 2018 finner du her.

Foto:Arkiv, Lena Kristiansen

Foto:Arkiv, Lena Kristiansen

Merète Trangsrud