Dagens elgfall

Er 9 elgfall på statsallmenninga i dag og den mest fornøyde elgjegern er nok Vegard Kolbu som jakter på Vurrusjølia øst og debuterte som elgjeger med oksen på bildet. Berget og Løvåsen sør fikk begge 2 kalver i dag. Skjærbekkdalen skøyt ei lita ku som er under 130 kg. Storbekken har fått ei ku og Snertnesset ei ku og en kalv.

Ingen elgfall på den private delen.

Felt elg på statsallmenningen

Felt elg på viltstellområde 1 og 2

Vegard.jpeg
Bjørnar Johnsen