Stryking av ørret i Elgåelva

Foto: Bjørnar Johnsen ID:228

Foto: Bjørnar Johnsen ID:228

Engerdal fjellstyre har sammen med lotteierne i Elgå også i år fanget stamfisk i fiskefella i Elgåelva. Elgåelva er en viktig gytelokalitet for Femundørret og stamfisket er viktig for fjellstyrets arbeid med fiskestell. Fella driftes gjennom sesongen av lotteierne i Elgå som i sin tur får kompensasjon for sitt arbeid. I år var det bra oppgang av fisk, faktisk et av de beste årene siden fella ble tatt i bruk i 1999. Totalt ble det fanget 72 gyteørret i år. Den største ørreten var en hannfisk på 5,6 kg tett fulgt av ei hoe på 5,3 kg etter stryking. Noen av disse er strøket for rogn og melke og vil danne grunnlaget for neste års produksjon av settefisk ved anlegget ved Snerta. Resten ble sluppet forbi for å gyte naturlig i elva. Alle fisker blir veid, målt og merket og sluppet ut i elva. Fanger du merket fisk skal du derfor ta kontakt med oss. For å sikre god reproduksjon av ørret i Femund er allt fiske i Elgåelva forbudt. 

To fine hanner?

 

Gasta Design