Storoksen i Kastflolia!

Kastflolia.jpg

Denne flotte 19 taggeren blei felt på Kastflolia i dag, må ha vært spennende når denne grove elgkrona dukka opp i furuskogen. I dag er det felt 10 elger på statsallmenninga med denne oksen. Løvåsen Nord, Trolltjønnåsen, Svartåsen og Vurrusjølia øst har alle fått ei ku, Vurrusjølia øst fikk i tillegg en kalv. Seteråsen slo til med to elger, en piggokse og en kalv. Berget fikk en kalv og Buvika en piggokse. Fjellstyret har en god gammel elgtrekker som leies ut til trengende, men nå er den ikke god lenger. Den holdt nesten fram til Vurrusjøliveien i dag før det ble total stopp. Er redd det vil ta litt tid før den er god og gammel igjen så det er nok bare ta fram bæremeisen for de som hadde planlagt å låne fjellstyrets elgtrekk. 

På viltstellområde 1 fikk Rødaln et tilleggsdyr i går, men det gikk ikke mange timer i dag før det var felt, en kalv. Spørs om det blir tyttebærplukking for Rødalslaget resten av uka eller om dem går for et tilleggsdyr til. Engeren Vest fikk en 5 tagger okse og sameieskogen en fjorokse. På viltstellområde 2 er det nok en gang Vestlia med elgfall, en kalv ellers har det vært stille fra dette området.

Oksen fra Femundsmarka.
Elgfall Statsallmenninga.
Elgfall vilt 1 og 2.   

Gasta Design