Stor skogbrannfare og bålforbud

Det er en skikkelig tørkesommer, og Midt-Hedemark Brann og Redningsvesen har igjen innført forbud mot åpen ild i skog og mark. Det er all grunn til å etterleve dette. Du kan lese mer om brannfaren her

Foto: Merete Trangsrud.

Foto: Merete Trangsrud.

Ole Opseth