sommervikarer 2019

Fjellstyret har behov for ekstrahjelp i sommer i forbindelse med ferieavvikling. Vi søker derfor etter inntil 3-4 sommervikarer som kan ta i et tak med å holde hjulene i gang. Det er allsidige arbeidsoppgaver innefor vårt område knyttet til skjøtsel og oppsyn. Hoveddelen av arbeidet vil skje i sommer, men vi har et ønske om at våre sommervikarer også kan legge en liten del av arbeidstiden til september og jaktoppsyn. Fjellstyret har også nylig kjøpt en et antall skogshusvær fra Statskog, og det er planlagt en del arbeid med disse. Fullstendig utlysningstekst for sommervikarstillingene finner du her.

I forbindelse med ekstra tjenestesalg til SNO søker vi også etter en person som kan jobbe i engasjement direkte knyttet til dette tjenestesalget. Her søker vi en allsidig person med kompetanse innen vedlikehold og skjøtsel. Fullstendig utlysningstekst av engasjementstilling finner du her.

Søknadsfristene er 24 april.

Foto: Ole Opseth/arkiv

Foto: Ole Opseth/arkiv

Ole Opseth