Solid fotfeste for ørekyta i Rødalen

For fire år siden skrev vi en sak om den første påviste ørekyta i Rødalen øst for Engeren. Spørsmålet ble stilt om dette var en nyetablering som ville blomstre opp eller om en fåtallig bestand allerede hadde vært der en del år uten at noen hadde lagt merke til det. Vandringsvegen fra ørekytetette områder lengre sør har ligget temmelig åpen siden karpefisken ble utsatt der på 60-tallet, så det er nærmest forunderlig at den ikke har kommet seg videre nordover dalen for lenge siden. Om den har fått hjelp eller vandret selv, får vi kanskje aldri svaret på. Men svaret på om den første observasjonen for fire år siden vill utvikle seg til en stor oppblomstring er nå definitivt besvart. I finværet den siste tida er det observert store stimer med ørekyte i alle sjøene i Rødalen, og elfiske i det korte stryket mellom Busjøen og Litlsjøen ga fangsten som vises på bildet. Ørekyta er på plass og kommer til å bli der som en konkurrent til ørret og røye i all overskuelig framtid. At spredning av fiskearter er irreversibelt og strengt forbudt trenger vi vel ikke å minne om.

Tore Stengrundet