Snøskredfaren

Foto: Alf Nordin. ID:333

Foto: Alf Nordin. ID:333

Det er fine skiforhold i fjellet for tiden, og flere har sikkert planer om en fjellskitur snart. Det vil vi varmt anbefale. Det er allikevel greit å minne om at det er fare for snøskred i bratte heng og der drevsnøen har dannet overheng. Dette kommer sannsynligvis at av snøen ikke har satt seg til bakken alle steder og at det er relativt grov kornstruktur nedover i snølagene. Siste dagers snøfall i kombinasjon med sterk vind har ikke gjort saken bedre. Vi oppfordre alle som har tenkt seg ut om å vurdere risikoen i bratte områder. Bildet til venstre viser deler av et stort skred som ble utløst i helga i Lifjellet vest for Grøvelsjøen. Skredet er ca 800 meter bredt og som vi ser av bildet er det relativt store snøblokker inne i skredområdet. Bildet har vi fått av Alf Nordin, Idre, som ofte er i området vest for Grøvelsjøen og går på ski sammen med turkompis Arvid Arvidsson.

Generelt er vårt område lite skredutsatt, men i visse fjellsider går det skred år om annet. Det er derfor all grunn til å tenke igjennom skredfaren i det området du har tenkt deg på tur. Tommelfingerregelen er å unngå de bratteste fjellsidene og ikke gå under store fonner som ofte dannes på toppen av fjellsidene. Og det er som med istykkelser: er du usikker på om det er sikkert - så er du sikker (da unngår du å gå der)! Les mer om snøskred og bedømming av faren hos Norges Geotekniske Institutt.

Vi passer også på å minne om fjellsikkerhetsreglene, som er nye av året. De finner du mer om hos Den Norske Turistforening.

Gasta Design