Smårovviltjakt

Det er mye smårovvilt nå og det tas mye rev, mår og mink om dagen. Disse rovdyrene er gode eggrøvere og det kan gå hardt utover reir på våren. Rype og skogsfugl har reir på bakken, noe som gjør at de er ekstra sårbare for rovdyr. Rødreven er også en vesentlig predator på rådyr. Å holde bestanden nede på smårovvilt er derfor nødvendig for å ha en god og sunn bestand av annet vilt.

Som et ledd i denne forvaltningen har Engerdal Fjellstyre skuddpremie på følgende smårovvilt:

Rødrev 400,- (Jakttid: 15.07 - 15.04)

Mår 300,- (Jakttid: 01.11 - 15.03)

Mink 300,- (Jakttid: hele året)

Røyskatt 100,- (Jakttid: 21.08 - 15.03)

Ravn 200,- (Jakttid: 10.08 - 28.02)

Kråke 100,- (15.07 - 31.03)

Skjære 50,- (Jakttid: 10.08 - 28.02)

Smårrovviltkort kan kjøpes her.

Har du annet type jaktkort på statsallmenningen, inngår smårrovvilt i dette i det tidsrommet jaktkortet gjelder (vær obs på de ulike jakttider for hver enkelt art).

Foto: Bjørnar Johnsen

Foto: Bjørnar Johnsen

Merète Trangsrud