Skyt rev og fang mår

Foto: Arkiv, Jan nordvålen ID:273

Foto: Arkiv, Jan nordvålen ID:273

Vi har tidligere skrevet en sak om at rypa er ført opp på rødlista, og man kan diskutere i det uendelige om hva som er årsaken til det uten å bli enig om en bestemt årsak. Sannheten er nok, som med mange andre ting, at det er summen av mange ulike faktorer som er årsaken. Men en ting vi ikke kommer fra er at mår og rev er de største egg- og kylling predatorene. Det ser også ut til at vi kanskje aldri har hatt større bestander av rev og mår enn det vi har i dag, hvertfall på landsbasis. Så å skyte rev og fange mår er et viktig bidrag i arbeide med forvaltning av fuglebestanden. Vi vil derfor minne om skuddpremieordningen vår. En ordning som gir deg 400,- pr skutte rev og 300,- pr. fangete mår. Vi har også skuddpremie på Mink (300,-), Røyskatt (100,-), ravn (200,-), Kråke (100,-) og skjære (50,-).

Vi er også med i et reveprosjekt og et mårprosjekt der alle innleverte rever og mår blir registrert og data samlet inn til forskning på mår og rev og fangst/jakt på disse. Reveprosjektet heter "På spor etter rødreven". Alle som leverer rev eller smårovilt får utskrevet et gratis revepass som gir deg innpass i trekkingen av premier til en verdi av ca. 50 000,-. Rev leveres lokalt mottak senest 1 døgn etter felling når det er varmegrader og senest 3 døgn etter felling når det er kuldegrader.

I mårprosjektet blir du premiert med 1 stk Conibear 220 felle ved innlevering av 2 mår og 1 stk Syningfelle ved innlevering av 3 mår.

Les mer om prosjektene på Norges Jeger- og fiskeforbund Hedmark sine hjemmesider eller kontakt oss på fjellstyret.

I år tok fjellstyret bort smårovviltkortet, så alle kan nå skyte smårovvilt uten kort uavhengig om du er innebygds eller utenbygds, men vær obs på de ulike jakttidene. 

Gasta Design