Skrøpelig elgokse

Denne skrøpelige elgoksen ble skutt av tidligere omtalte rysslaget på Granbergtangen i helga. Enten var elgen i ferd med å dø eller så hadde den så respekt for rysslaget at den bare la seg ned for å dø når den oppdaget dette skrekkinngytende elgjaktlaget bestående av rysser langt opp i femtiåra. Etter 15 meter med los la den seg ned i Granbergveien, rett foran 3 biler som kom kjørende, og den ville ikke reise seg opp igjen. Elgen ble avliva, den var mager og i dårlig forfatning med et gammelt brudd i fremre kne. Basten hadde tørka seg fast på geviret og tenna var slitt som tyder på at dette var en returokse som ikke hadde overlevd vinteren. Oksen ble kassert da rysslaget ikke var så veldig interessert i å gnage på denna magre seige skrotten gjennom vintern.

Det ble i løpet av helga felt 12 elger på statsallmeninga mens det på privaten bare ble felt en kalv i Kvitvordlia på fredagen. Lørdag fikk Sundet ei fjorku, Løvåsen nord en piggokse, Vurrusjølia øst ei ku, Svartåsen en 7 tagger okse, Granbergtangen en okse som ble kassert og Lillebo en kalv. Søndag fikk Kastfolia, Løvåsen nord og Stenbekkhaugen alle ei fjorku, Skjærbekkdaln en kalv, Granbergtangen en piggokse og Valdaln en fjorokse. Løvåsen nord og Lillebo gjorde seg ferdig med kvota i helga, men Løvåsen nord har tatt tilleggsdyr. Så langt i jakta er 10 av 31 jaktlag ferdig med ordinær kvote og 6 av de ferdigsskutte jaktlaga har tatt tilleggsdyr. Buvika og Granbergtangen har begge felt tilleggsdyr. Det er felt totalt 110 elg, to av dem er kassert og blir ikke belastet noen kvote eller regna med i fellingsprosenten. 108 elg felt ut fra en ordinær kvote på 139 pluss 2 felte tilleggsdyr gir en fellingsprosent på 76,6. Dårlige tenner på kasserte elgoksen.      

Felt elg på statsallemenninga.
Felt elg på vilt 1 og 2

Gasta Design