Søknadsfrist Bidragsmidler 2019 er på fredag.

Vi minner om at søknadsfristen for midler fra årets bidragsbudsjett er den 1. februar, altså førstkommende fredag.

Informasjon om ordningen samt Bidragsbudsjett 2019 inkl regler finner du under menyfanen “styrearbeid“ på vår hjemmeside.

Foto: Arkiv/Ole Opseth

Foto: Arkiv/Ole Opseth

Ole Opseth