Skadefelling av jerv i Femundsmarka

Foto: Bjørnar Johnsen ID:66

Foto: Bjørnar Johnsen ID:66

Under årets jerveregistrering ble det funnet et ynglehi i Femundsmarka og Miljødirektoratet bestemte at denne jervefamilien skulle tas ut for å begrense skadene for Elgå reinbeitedistrikt. Hiet lå i nærheten av kalvingsområdet for reinen som begynner å kalve rundt 1. mai, kalvene er veldig utsatt for predasjon rundt kalving og en periode etterpå. Selv om det er brutalt å ta ut hele jervefamilien vil det være flere reinskalver som overlever og man slipper fortvilte simler som løper rundt og lokker på kalvene sine som er tatt av jervetispa. Det var Statens naturoppsyn som stod for uttaket av jervefamilien i forrige uke og det var med en kameramann fra NRK som skal lage en dokumentarfilm om SNO's gjøremål gjennom året. Kameramannen var veldig fornøyd med opptakene han fikk på turen så får vi se om det blir med noen filmsnutter fra Femundsmarka i denne dokumentaren.

Jervetispa

Gasta Design