Siste dagers elgfall

Vurrusjølia vest fikk en kalv på fredagen. I går fikk Vurrusjølia øst og Lortsetra hver sin kalv, Granbergtangen og Løvåsen nord hver sin fjorokse, Kastflolia en okse og Valdaln ei fjorku. I dag har det ikke kommet melding om noen elgfall på statsallmenninga. På viltstellområde II fikk Kvitvordlia ei ku i går og Volskaftet ei lita ku i dag. Vurrusjølia øst, Løvåsen nord og Volskaftet har nå fylt sine kvoter for i år. Løvåsen nord hadde fortsatt bra med elg og mye jaktlyst og har tatt tilleggsdyr.

Gasta Design