Simle tatt av bjørn.

Foto: Bjørnar Johnsen ID:715

Foto: Bjørnar Johnsen ID:715

Nedunder Båthusberget fant elgjegera på Svartåsen denne reinssimla i dag som var godt besøkt av ørn og ravn. Det ser ut til at det er en bjørn som har fått tak i simla på den åpne myra og etter noen kraftige bitt i nakken og hue har simla gått i bakken. Det var tydelige tegn på kamp i myra. Kalven til simla var fortsatt i området selv om det nok er et par dager siden den har blitt drept.

Kraftige bitt nakken

Gasta Design