Rype- og skogsfugljakt

Opplegget for rype- og skogsfugljakt på statsallmenningen 2019 er nå vedtatt av fjellstyret. Og det blir i første omgang lagt ut 70 ukeskort for utenbygdsboende i september (1100,-) og 70 ukeskort for innenbygdsboende i september (550,-). Disse kortene fordeles ved trekking etter søknad, og legges ut på www.inatur.no kl. 09.00 5. mars 2019 med søknadsfrist 1. april 2019.

Hele bestemmelsene for småviltjakt på statsallmenningen i Engerdal 2019, finner du her.

Foto: Siv Elise Fremming Karlsen

Foto: Siv Elise Fremming Karlsen

Merète Trangsrud