Røyerogn på plass på klekkeriet

Foto: Jan Nordvålen

Foto: Jan Nordvålen

Fjellstyret har i mange år fått sin røyerogn fra Korssjøen. Det var planen også i år, men for kanskje første gang slo fisket feil på Korssjøen. Ingen katastrofe, men vi ville ha manglet røye til utsetting ett år. Heldigvis kom Olav Riseth oss til unnsetning. Olav har i mange år fisket røye til blant annet rakfisk på fiskebankene i Femund. Han ordnet med rogn til oss, og mellomlagret det i en kilde i nærheten av Svukuriset. Nå er rogna hentet, og lagt på plass på fjellstyrets klekkeri på Snerta. Disse vil klekke og bli yngel utpå vårparten. I løpet av mai settes de på fôr, og vokser seg fort større. Neste vinter er det forhåpentligvis noen tusen smårøyer klare til utsetting i noen av statsallmenningens mange fiskevann.

Gasta Design