Røva rypereir Sømådalen

Foto: Jan Erik Svandal ID:405

Foto: Jan Erik Svandal ID:405

Jan Erik Svandal fant dette rypereiret i Sømådalen hvor egga var røva og det var mye halefjær fra rypemor ved redet så det er usikkert hvordan det gikk. Sendte bildene over til reirrøvespesialist Torfinn Jahren som hadde følgende svar:

Det er vanskelig å si. Er fjærene plukket eller tygd av? Jeg antar det er samme predator som har tatt både egg og rype. Vi har så langt ikke bilder av mår som røver rypereir. Så da vil jeg tippe på rev dersom fjærene er tygd, og særlig dersom reiret ligger over skoggrensa. Måren har også en tendens til å fjerne eggene, mens reven i større grad legger igjen rester ved reiret. Men det blir gjetting!

Bilde av fjærrestene

Gasta Design