Revidering av fiskeregler.

Foto: Arkiv. ID:150

Foto: Arkiv. ID:150

Fjellstyret ønsker i løpet av høsten å se på behovet for å endre fiskereglene for Engerdal. Om behovet for det er tilstede, vil vi gjøre disse endringene i forkant av neste års sesong. Fiskereglene er en viktig brikke i vår forvaltning av fiskestammene i området. Vi ønsker å forvalte disse på en holdbar måte og samtidig legge tilrette for et attraktivt sportsfiske. Nå i sommer er det mange som prøver fiskelykken i Engerdal, og mange gjør seg opp noen tanker om vår fiskeforvaltning. I den forbindelse ønsker vi gjerne å høre nettopp dine tanker om fiskereglene og forvaltningen av fisket i Engerdal. Vi er derfor takknemlig om du deler disse med oss gjennom å skrive dem ned i en e-post og sende oss dem på vår adresse post@engerdal-fjellstyre.no. Vi har ingen spesiell frist for dette, men evalueringen og prosessen vil gå sin gang under høsten så jo før vi får dem jo bedre. Vi ser fram til å høre fra deg. 

Gasta Design