Revevalper i Sømådaln

Melding om årets første revevalper kom fra Sømådaln ved Geir Erik Knutsen i går. Han hadde en artig opplevelse med 5 valper rundt bilen i nærheten av Kroken. Synes det var tidlig på året for revevalpene å være ute på egen hånd i våre områder. Reven får valper fra april til juni og ut fra bildene må valpene være født tidlig på året. 15. juli starter revejakta og da kan det være effektivt med lokkejakt på ungrever som er i nærheten av hiet og er ute på sine første turer aleine. Ola Joten må nok fylle på reveåta si med godbiter og være klar til jaktstart også.
Revevalper

Gasta Design